Preguntas da entrevista Fab

Preguntas da entrevista FabPin

Preguntas sobre Fab Array

Pregunta 1. Segregue 0s e 1s nunha matriz Declaración do problema Supoñamos que ten unha matriz enteira. O problema "Segregar 0s e 1s nunha matriz" pide separar a matriz en dúas partes, en 0s e en 1s. Os 0 deben estar no lado esquerdo da matriz e os 1 no lado dereito da matriz. ...

Le máis

Pregunta 2. Diferenza entre a frecuencia máis alta e a mínima nunha matriz O problema "Diferenza entre as frecuencias máis altas e mínimas nunha matriz" afirma que supón que ten unha matriz enteira. A afirmación do problema pide descubrir a diferenza máxima entre a frecuencia máis alta e a frecuencia máis baixa de dous números distintos nunha matriz. Exemplo arr [] = {1, 2, 3, ...

Le máis

Pregunta 3. k-º elemento que falta en secuencia crecente que non está presente nunha secuencia dada O problema "k-o elemento que falta nunha secuencia crecente que non está presente nunha secuencia dada" afirma que se lle dan dúas matrices. Unha delas está organizada en orde ascendente e outra matriz normal sen clasificar co número k. Atopar o kth elemento que falta que non está presente no normal ...

Le máis

Pregunta 4. Comprobe na matriz binaria que o número representado por un subarray é impar ou par O problema "Comprobe na matriz binaria que o número representado por unha subarraia é impar ou par" indica que se lle dá unha matriz binaria e un rango. A matriz consiste no número en forma de 0s e 1s. A declaración do problema pide descubrir o número representado ...

Le máis

Pregunta 5. Particionamento de tres vías dunha matriz arredor dun intervalo determinado Declaración do problema Recibirás unha matriz de números enteiros e un rango de LowValue e HighValue. O problema "Particionamento de tres vías dunha matriz ao redor dun intervalo determinado" pide particionar a matriz de xeito que a matriz se divida en tres partes. As particións das matrices serán: Elementos ...

Le máis

Pregunta 6. Atopar unha subsecuencia ordenada de tamaño 3 en tempo lineal Enunciado do problema O problema "Atopar unha subsecuencia ordenada de tamaño 3 en tempo lineal" afirma que ten unha matriz enteira. A afirmación do problema pide descubrir os tres números de tal xeito que matriz [i] <matriz [k] <matriz [k] e i <j <k. Exemplo arr [] ...

Le máis

Pregunta 7. Contar subarrays con elementos distintos totais igual que a matriz orixinal Enunciado do problema "Contar subarrays con elementos distintos totais igual á matriz orixinal" indica que se lle dá unha matriz enteira. A declaración do problema pide descubrir o número total de sub-matrices que conteñen todos os elementos distintos presentes nunha matriz orixinal. Exemplo arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Le máis

Pregunta 8. Recolle o máximo de puntos nunha cuadrícula empregando dúas cruces Enunciado do problema Dámosnos unha matriz de tamaño "nxm", e necesitamos recompilar o máximo de puntos nunha grade empregando dous pasos. Se estamos na cela i, j, temos tres opcións para ir á cela i + 1, j ou i + 1, j-1 ou i + 1, j + 1. É dicir ...

Le máis

Pregunta 9. Atopar o menor número enteiro positivo que non se pode representar como suma de ningún subconxunto dunha matriz dada Declaración do problema Dáselle unha matriz ordenada de números enteiros. Necesitamos atopar o menor número enteiro positivo que non se pode representar como suma de ningún subconxunto dunha matriz dada. Exemplo arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Explicación: porque non hai ningunha sub-matriz que poida representar 2 como ...

Le máis

Pregunta 10. O problema das famosas Declaración do problema No problema da celebridade hai unha sala de N persoas. Atopa a celebridade. As condicións para a celebridade son: se A é famosa, todos os demais na sala deberían sabelo. A non debería coñecer a ninguén na sala. Necesitamos atopar a persoa que cumpra estas condicións. ...

Le máis

Preguntas de Fab Stack

Pregunta 11. O problema das famosas Declaración do problema No problema da celebridade hai unha sala de N persoas. Atopa a celebridade. As condicións para a celebridade son: se A é famosa, todos os demais na sala deberían sabelo. A non debería coñecer a ninguén na sala. Necesitamos atopar a persoa que cumpra estas condicións. ...

Le máis

Preguntas Fab Matrix

Pregunta 12. Recolle o máximo de puntos nunha cuadrícula empregando dúas cruces Enunciado do problema Dámosnos unha matriz de tamaño "nxm", e necesitamos recompilar o máximo de puntos nunha grade empregando dous pasos. Se estamos na cela i, j, temos tres opcións para ir á cela i + 1, j ou i + 1, j-1 ou i + 1, j + 1. É dicir ...

Le máis

Pregunta 13. O problema das famosas Declaración do problema No problema da celebridade hai unha sala de N persoas. Atopa a celebridade. As condicións para a celebridade son: se A é famosa, todos os demais na sala deberían sabelo. A non debería coñecer a ninguén na sala. Necesitamos atopar a persoa que cumpra estas condicións. ...

Le máis

Translate »