Preguntas sobre a entrevista de Citrix

Preguntas sobre Citrix Array

Pregunta 1. Subarray con suma 0 O problema "Buscar se hai un subarray con suma 0" afirma que tamén se lle dá unha matriz enteira que contén enteiros negativos. A instrución do problema pide determinar se algunha subarraia de tamaño ten como mínimo 1. Esta subarraia debería ter unha suma igual a 1. Exemplo arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Le máis

Pregunta 2. Imprimir matriz modificada despois de executar os comandos de suma e resta Dáselle unha matriz de tamaño n, inicialmente todos os valores da matriz serán 0 e as consultas. Cada consulta contén os catro valores, tipo de consulta T, punto esquerdo do rango, punto dereito dun rango e un número k, ten que ...

Le máis

Pregunta 3. Busque se un subarray está en forma de montaña ou non Enunciado do problema O problema "Buscar se un subarray está en forma de montaña ou non" indica que se lle dá unha matriz enteira e un rango. A afirmación do problema pide saber se a sub-matriz formada entre o rango dado ten forma de montaña ou ...

Le máis

Pregunta 4. Atopar unha subsecuencia ordenada de tamaño 3 en tempo lineal Enunciado do problema O problema "Atopar unha subsecuencia ordenada de tamaño 3 en tempo lineal" afirma que ten unha matriz enteira. A afirmación do problema pide descubrir os tres números de tal xeito que matriz [i] <matriz [k] <matriz [k] e i <j <k. Exemplo arr [] ...

Le máis

Pregunta 5. Move todos os elementos negativos para rematar en orde co espazo adicional permitido Enunciado do problema "Move todos os elementos negativos ao fin en orde con espazo adicional permitido" indica que se lle dá unha matriz que contén números positivos e negativos. A instrución de problema pide mover todos os elementos negativos no último da matriz. Exemplo arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Le máis

Pregunta 6. Conta os pasos mínimos para obter a matriz desexada Declaración do problema Supoñamos que ten unha matriz que contén só o enteiro 0 como todos os seus elementos. Considere que se lle dá unha matriz de lonxitude n que ten todos os 0s nos que temos que converter os 0s á matriz requirida. Podemos nomear a matriz requirida como a desexada ...

Le máis

Pregunta 7. Subarray máis pequeno con todas as ocorrencias dun elemento máis frecuente No subarray máis pequeno con todas as aparicións dun problema de elemento máis frecuente, demos unha matriz. Toma un número "m" nunha matriz coa frecuencia máxima. A declaración do problema di que ten que descubrir o subarray máis pequeno que tamén ten toda a aparición de número ...

Le máis

Pregunta 8. Suma máxima que aumenta a consecuencia Declaración do problema No problema de "Suma máxima que aumenta o número de subseguencias" demos unha matriz. Atopar a suma da subsecuencia máxima da matriz dada, é dicir, os números enteiros da subsecuencia están ordenados. Unha subsecuencia é unha parte dunha matriz que é unha secuencia que é ...

Le máis

Pregunta 9. Reconto de trillizos cunha suma inferior ao valor dado Declaración do problema Dámoslle unha matriz que contén N número de elementos. Na matriz dada, conta o número de tripletes cunha suma inferior ao valor dado. Exemplo Entrada a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Saída 7 Os tripletes posibles son: ...

Le máis

Pregunta 10. Buscar triplete en matriz cunha suma determinada Enunciado do problema Dada unha matriz de números enteiros, atopemos a combinación de tres elementos na matriz cuxa suma é igual a un valor dado X. Aquí imos imprimir a primeira combinación que obtemos. Se non existe esa combinación, imprima -1. Exemplo de entrada N = 5, X = 15 arr [] = ...

Le máis

Pregunta 11. Atopar todos os pares cunha diferenza determinada Declaración do problema Dámoslle unha matriz que contén diferentes elementos ou non hai elementos repetidos presentes na matriz. Atopar todos os pares cunha diferenza dada. Se non hai ningún par con datos diferentes, imprima "Non hai pares con datos diferentes". Exemplo de entrada 10 20 90 70 20 80 ...

Le máis

Preguntas sobre Citrix String

Pregunta 12. Solución Leetcode de Decode String Declaración do problema A solución LeetCode Decode String: "Decode String" pídelle que converta a cadea codificada nunha cadea descodificada. A regra de codificación é k[cadea_codificada], onde a cadea_codificada dentro dos corchetes repítese exactamente k veces onde k é un número enteiro positivo. Exemplo: Entrada: s = "3[a]2[bc]" Saída: "aaabcbc"...

Le máis

Pregunta 13. Número mínimo de pasos para facer solucións Anagram Leetcode de dúas cadeas Enunciado do problema Neste problema, dannos dúas cadeas 's' & 't' que consisten en caracteres en minúscula en inglés. Nunha operación, podemos escoller calquera carácter da cadea 't' e cambialo por outro carácter. Necesitamos atopar o número mínimo destas operacións para facer "t" un ...

Le máis

Pregunta 14. Contar subcadeas con igual número de 0s, 1s e 2s O problema "Contar subcadeas con igual número de 0s, 1s e 2s" indica que se lle dá unha cadea que só ten 0, 1 e 2. A afirmación do problema pide descubrir o número de subcadeas que conteñen igual igual a 0, 1 e 2. Exemplo str = "01200" ...

Le máis

Pregunta 15. Reorganiza unha cadea binaria como alternancias de x e y Enunciado do problema Supoñamos que se lle dá unha cadea binaria e dous números x e y. A cadea consta só de 0s e 1s. O problema "Reorganizar unha cadea binaria como alternativas de x e y" pide reorganizar a cadea de xeito que o 0 chegue x veces ⇒ 1 chegue ...

Le máis

Pregunta 16. Grupo de palabras co mesmo conxunto de caracteres No problema de palabras de grupo co mesmo conxunto de caracteres, demos unha lista de palabras con minúsculas. Implementa unha función para atopar todas as palabras que teñan o mesmo conxunto de caracteres único. Exemplo de palabras de entrada [] = {"pode", "estudante", "estudantes", "can", "estudante", "deus", "gato", "actuar", "ficha", "morcego", "fluxo" , "Lobo", "cordeiros", "amy", "ñame", "bálsamos", "lazo", ...

Le máis

Pregunta 17. Compresión de cordas No problema de compresión de cadea, démoslle a unha matriz un [] de tipo char. Comprimilo como carácter e reconto dun carácter particular (se o reconto de caracteres é 1, entón o único carácter almacénase nunha matriz comprimida). A lonxitude da matriz comprimida debería ...

Le máis

Preguntas sobre a árbore de Citrix

Pregunta 18. Comprobe se a matriz dada pode representar a traversa de orde de nivel da árbore de busca binaria Declaración do problema O problema "Comprobe se a matriz dada pode representar a traversa de orde de nivel da árbore de busca binaria" afirma que se lle dá un percorrido de orde de nivel da árbore de busca binaria. E empregando a travesía da orde de nivel da árbore. Necesitamos atopar de forma eficiente se a orde de nivel ...

Le máis

Preguntas sobre Citrix Stack

Pregunta 19. Solución Leetcode de Decode String Declaración do problema A solución LeetCode Decode String: "Decode String" pídelle que converta a cadea codificada nunha cadea descodificada. A regra de codificación é k[cadea_codificada], onde a cadea_codificada dentro dos corchetes repítese exactamente k veces onde k é un número enteiro positivo. Exemplo: Entrada: s = "3[a]2[bc]" Saída: "aaabcbc"...

Le máis

Preguntas sobre Citrix Queue

Pregunta 20. Comprobe se a matriz dada pode representar a traversa de orde de nivel da árbore de busca binaria Declaración do problema O problema "Comprobe se a matriz dada pode representar a traversa de orde de nivel da árbore de busca binaria" afirma que se lle dá un percorrido de orde de nivel da árbore de busca binaria. E empregando a travesía da orde de nivel da árbore. Necesitamos atopar de forma eficiente se a orde de nivel ...

Le máis

Outras preguntas sobre Citrix

Pregunta 21. Solución LRU Cache Leetcode Declaración do problema A solución LRU Cache LeetCode: "LRU Cache" pídelle que deseñe unha estrutura de datos que siga a caché LRUCache (Least Recently Used) Necesitamos implementar a clase LRUCache que teña as seguintes funcións: LRUCache(int capacity): Inicializa a caché LRU con capacidade de tamaño positivo. int get(chave int): Devolve o valor...

Le máis

Pregunta 22. Solución LeetCode de compresión de cadeas Declaración do problema Compresión de cadeas Solución LeetCode: dada unha matriz de caracteres, comprímea usando o seguinte algoritmo: Comeza cunha cadea s baleira. Para cada grupo de caracteres repetidos consecutivos en caracteres: se a lonxitude do grupo é 1, engade o carácter a s. En caso contrario, engade o carácter seguido da lonxitude do grupo. A cadea comprimida...

Le máis

Pregunta 23. Suma máxima dun camiño nun triángulo de números correctos O problema "Suma máxima dun camiño nun triángulo de número dereito" afirma que se lle dan algúns números enteiros en forma de triángulo de números rectos. Descubra a suma máxima que pode acadar se comeza dende a parte superior e se move cara á base de xeito que se mova ...

Le máis

Pregunta 24. Número máximo de segmentos de lonxitudes a, byc O problema "Número máximo de segmentos de lonxitudes a, b e c" afirma que se lle dá un enteiro positivo N e precisa atopar o número máximo de segmentos de lonxitudes a, b e c que se poden formar usando N. Exemplo N = 7 a = 5, b ...

Le máis

Pregunta 25. Subsecuencia crecente máis longa Ofrécesenos unha matriz de números enteiros sen clasificar e temos que atopar a subsecuencia máis longa. A subsecuencia non ten por que ser consecutiva. A subsecuencia aumentará. Entendémolo mellor con algúns exemplos. Exemplo de entrada [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Saída 4 ...

Le máis

Pregunta 26. Atopar parella coa diferenza dada Declaración do problema Na matriz non clasificada dada, atope o par de elementos da matriz dada coa diferenza n dada. Exemplo Entrada arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, diferenza (n) = 40 Saída [30, 70] Explicación Aquí a diferenza de 30 e 70 é igual ao valor de ...

Le máis

Translate »