Preguntas sobre a entrevista de Cisco

Preguntas sobre a entrevista de CiscoPin
Preguntas sobre a entrevista de Cisco

Preguntas sobre Cisco Array

Pregunta 1. Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode Enunciado do problema Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode Di que – Dada unha matriz de enteiros nums e un enteiro k, devolve os k elementos máis frecuentes. Podes devolver a resposta en calquera orde. Exemplo 1: Entrada: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Saída: [1,2] Exemplo 2: Entrada: nums = [1], k = 1 Saída: [1] ...

Le máis

Pregunta 2. Ano de poboación máxima Solución LeetCode Declaración do problema Poboación máxima Ano Solución LeetCode di que – Dáseche unha matriz de rexistros enteiros 2D onde cada rexistro [i] = [nacemento, morte] indica os anos de nacemento e morte da i-ésima persoa. A poboación dalgún ano x é o número de persoas vivas durante ese ano. O ith se conta unha persoa...

Le máis

Pregunta 3. Ano de poboación máxima Solución LeetCode Declaración do problema: Ano de poboación máximo A solución Leetcode di que: recibes unha matriz de rexistros enteiros 2D onde cada rexistro [i] = [nacemento, morte] indica os anos de nacemento e morte da i-ésima persoa. A poboación dalgún ano x é o número de persoas vivas durante ese ano? A i-ésima persoa cóntase na poboación do ano x se x é...

Le máis

Pregunta 4. Solución Leetcode de temperaturas diarias Declaración do problema As temperaturas diarias Solución Leetcode: indica que, dada unha matriz de enteiros, as temperaturas representan as temperaturas diarias, devolve unha resposta matricial de xeito que a resposta[i] é o número de días que ten que esperar despois do iésimo día para obter unha temperatura máis cálida. Se non hai ningún día futuro para o que isto sexa posible, mantén answer[i] == 0 no seu lugar. ...

Le máis

Pregunta 5. Solución Leetcode para atrapar augas pluviais Declaración do problema A solución de LeetCode Trapping Rain Water: "Trapping Rain Water" indica que dada unha serie de alturas que representa un mapa de elevación onde o ancho de cada barra é 1. Necesitamos atopar a cantidade de auga atrapada despois da choiva. Exemplo: Entrada: altura = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Saída: 6 Explicación: Comprobar...

Le máis

Pregunta 6. Solución Coin Change 2 Leetcode Declaración do problema A solución Coin Change 2 LeetCode - "Coin Change 2" indica que, dada unha serie de moedas enteiros distintos e unha cantidade enteira, que representa unha cantidade total de diñeiro. Necesitamos devolver o reconto do número total de combinacións posibles diferentes que suman a cantidade. ...

Le máis

Pregunta 7. Solución Leetcode Unique Paths II Declaración do problema The Unique Paths II LeetCode Solution - "Unique Paths II" indica que dada a cuadrícula mxn onde un robot comeza desde a esquina superior esquerda da grade. Necesitamos atopar o número total de formas de chegar á esquina inferior dereita da grade. ...

Le máis

Pregunta 8. Número perdido Solución Leetcode Enunciado do problema O número perdido Solución LeetCode – "Número perdido" indica que dada unha matriz de tamaño n que contén n números distintos entre [0,n]. Debemos devolver o número que falta no intervalo. Exemplo: Entrada: nums = [3,0,1] Saída: 2 Explicación: Podemos observar facilmente que todos os...

Le máis

Pregunta 9. Solución máxima de Leetcode de subarray Declaración do problema Dado un número enteiro de matriz, atope o subarray contiguo (que contén polo menos un número) que ten a suma máis grande e devolva a súa suma. Exemplo nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Explicación: [4, -1,2,1] ten a suma maior = 6. nums = [- 1] -1 Enfoque 1 (Dividir e conquistar) Neste enfoque ...

Le máis

Pregunta 10. Combinar solucións Leetcode de matrices ordenadas No problema "Combinar matrices ordenadas", dannos dúas matrices ordenadas en orde non descendente. A primeira matriz non está chea e ten espazo suficiente para acomodar todos os elementos da segunda matriz. Temos que fusionar as dúas matrices, de xeito que a primeira matriz conteña elementos ...

Le máis

Pregunta 11. Busca en solución Leetcode de matriz ordenada xirada Considere unha matriz ordenada pero seleccionouse un índice e a matriz xirouse nese punto. Agora, unha vez que se rotou a matriz, deberás atopar un elemento obxectivo particular e devolver o seu índice. No caso de que o elemento non estea presente, devolve -1. O problema xeralmente é ...

Le máis

Pregunta 12. Suma de f (a [i], a [j]) sobre todos os pares dunha matriz de n enteiros A afirmación do problema pide descubrir a suma de f (a [i], a [j]) sobre todos os pares dunha matriz de n enteiros de tal xeito que 1 <= i <j <= n tendo en conta que se nos proporcionan unha matriz de números enteiros. Exemplo arr [] = {1, 2, 3, ...

Le máis

Pregunta 13. Con unha matriz de pares Atopa nel todos os pares simétricos Atopar todos os pares simétricos: recibes algúns pares dunha matriz. Ten que descubrir os pares simétricos nel. Dise que o par simétrico é simétrico cando por parellas din (a, b) e (c, d) nos que 'b' é igual a 'c' e 'a' é ...

Le máis

Pregunta 14. Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos O problema "Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos" indica que se lle dá unha matriz enteira. A afirmación do problema pide descubrir a lonxitude do sub-array contiguo máis longo dos cales os elementos poden organizarse nunha secuencia (continua, ascendente ou descendente). Os números do ...

Le máis

Pregunta 15. Contar o número de tripletes co produto igual ao número dado O problema "Contar o número de tripletes con produto igual ao número dado" afirma que se nos dá unha matriz enteira e un número m. A afirmación do problema pide descubrir o número total de tripletes de cun produto igual a m. Exemplo arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Explicación Triplets ...

Le máis

Pregunta 16. Camiño co valor medio máximo Enunciado do problema O problema "Camiño con valor medio máximo" afirma que se lle dá unha matriz 2D ou unha matriz de números enteiros. Agora considere que se atopa na cela superior esquerda e precisa chegar á parte inferior dereita. Para chegar ao destino, cómpre desprazarse por calquera ...

Le máis

Pregunta 17. Imprimir matriz modificada despois de executar os comandos de suma e resta Dáselle unha matriz de tamaño n, inicialmente todos os valores da matriz serán 0 e as consultas. Cada consulta contén os catro valores, tipo de consulta T, punto esquerdo do rango, punto dereito dun rango e un número k, ten que ...

Le máis

Pregunta 18. Comprobe na matriz binaria que o número representado por un subarray é impar ou par O problema "Comprobe na matriz binaria que o número representado por unha subarraia é impar ou par" indica que se lle dá unha matriz binaria e un rango. A matriz consiste no número en forma de 0s e 1s. A declaración do problema pide descubrir o número representado ...

Le máis

Pregunta 19. Busque se un subarray está en forma de montaña ou non Enunciado do problema O problema "Buscar se un subarray está en forma de montaña ou non" indica que se lle dá unha matriz enteira e un rango. A afirmación do problema pide saber se a sub-matriz formada entre o rango dado ten forma de montaña ou ...

Le máis

Pregunta 20. Subconxunto con suma divisible por m Enunciado do problema O problema "Subconxunto con suma divisible por m" afirma que se lle dá unha matriz de números enteiros non negativos e un número enteiro m. Agora cómpre descubrir se hai un subconxunto cunha suma divisible por m. Esa é a suma do subconxunto debería dar 0 como ...

Le máis

Pregunta 21. Mellor momento para mercar e vender accións Declaración do problema O problema "Mellor momento para mercar e vender accións" afirma que se lle dan unha serie de prezos de lonxitude n, onde o elemento i almacena o prezo da acción o día i. Se só podemos facer unha transacción, é dicir, mercar nun día e ...

Le máis

Pregunta 22. Subseqüencia de lonxitude máxima con diferenza entre elementos adxacentes como 0 ou 1 Declaración do problema Dáselle unha matriz enteira. O problema "Subseqüencia de lonxitude máxima con diferenza entre elementos adxacentes como 0 ou 1" pide descubrir a lonxitude máxima de subsecuencia coa diferenza entre os elementos adxacentes non debe ser outro que 0 ou 1. Exemplo arr [] = {1,. ..

Le máis

Pregunta 23. Subarray máximo de produtos Declaración do problema O problema "Subarray máximo de produtos" afirma que se lle dá unha matriz de números enteiros que conteñen números positivos e negativos. A declaración de problema pide descubrir o produto máximo da sub-matriz. Exemplo arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Explicación Os elementos da sub-matriz ...

Le máis

Pregunta 24. Conta subarrays con igual número de 1 e 0 Enunciado do problema O problema "Contar subarrays con igual número de 1 e 0" afirma que se lle dá unha matriz que consta só de 0 e 1. O enunciado de problema solicita descubrir o reconto de sub-matrices que consisten en igual número de 0 e 1 de anuncio. Exemplo arr [] = {0, 0, 1, ...

Le máis

Pregunta 25. Subarrays con elementos distintos Enunciado de problema "Subarrays con elementos distintos" afirma que se lle dá unha matriz de elementos enteiros. A afirmación do problema pide atopar a suma de lonxitudes de sub-matrices contiguas que teñen todos os elementos diferentes entre si. Exemplo arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Explicación: as sub-matrices son ...

Le máis

Pregunta 26. Elementos comúns en todas as filas dunha matriz dada Enunciado do problema "Elementos comúns en todas as filas dunha matriz dada", o problema afirma que se lle dá unha matriz de M * N. A afirmación do problema pide descubrir todos os elementos comúns nunha matriz dada en cada fila da matriz en tempo O (M * N). Exemplo arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Le máis

Pregunta 27. Conta pares de dúas matrices ordenadas cuxa suma é igual a un valor dado x Enunciado do problema "Conta pares de dúas matrices ordenadas cuxa suma é igual a un valor dado x" O problema indica que se che dan dúas matrices ordenadas de números enteiros e un valor enteiro chamado suma. A declaración do problema pide descubrir o número total de pares que suma ata ...

Le máis

Pregunta 28. Subarraia bitónica de suma máxima Declaración do problema Déusenos unha matriz con n enteiros. Necesitamos atopar a subarraia bitónica de suma máxima. Un subarray bitónico non é máis que un subarray onde os elementos están dispostos nunha orde específica. De tal xeito que os primeiros elementos están en orde crecente e logo en ...

Le máis

Pregunta 29. Minimice a máxima diferenza entre as alturas Enunciado do problema Dáselle algunhas alturas de n torres e un número k. Podemos aumentar a altura da torre en k ou diminuír a altura en k, pero só por unha vez. A afirmación do problema pide minimizar a diferenza máxima entre as alturas. É dicir ...

Le máis

Pregunta 30. Vano máis longo coa mesma suma en dúas matrices binarias Declaración do problema Dáselle dúas matrices das cales cada unha contén un número binario. A afirmación do problema pide atopar o espazo máis longo coa mesma suma en dúas matrices binarias, é dicir, atopar a lonxitude máxima sub-matriz común de (i, j) de tal xeito que j sexa maior que ...

Le máis

Pregunta 31. Contar subconxuntos con números pares diferenciados Todos loitamos co problema do subconxunto nalgún momento ou outro nunha entrevista. Os entrevistadores tamén adoran estes problemas. Estes problemas axúdalles a examinar a comprensión e o proceso de pensamento de calquera estudante. Así que, sen máis, imos saltar directamente ao ...

Le máis

Pregunta 32. Procura da palabra A busca de palabras é algo así como os crebacabezas para atopar palabras nalgún momento da nosa vida. Hoxe traio á mesa un encrucillado modificado. Os meus lectores deben estar un pouco perplexos sobre o que falo. Sen perder máis tempo, imos chegar á declaración do problema. Podes ...

Le máis

Pregunta 33. Combinar intervalos superpostos No problema dos intervalos de superposición de fusión, demos unha colección de intervalos, fusiona e devolve todos os intervalos de superposición. Exemplo de entrada: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Saída: [[2, 4], [5, 7]] Explicación: podemos combinar [2, 3] e [3 , 4] xuntos para formar [2, 4] Enfoque para atopar a combinación ...

Le máis

Pregunta 34. Subarray máximo No problema de Subarray máximo démoslle un número enteiro de matriz, atope a subarray contigua que ten a suma máis grande e imprima o valor de subarray de suma máxima. Exemplo Número de entrada [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Algoritmo de saída 6 O obxectivo é atopar ...

Le máis

Pregunta 35. Intervalos de fusión No problema de intervalos de fusión demos un conxunto de intervalos da forma [l, r], fusiona os intervalos superpostos. Exemplos Entrada {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Saída {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Entrada {[ 1, 4], [1, 5]} Saída {[1, 5]} Enfoque inxenuo para a fusión de intervalos ...

Le máis

Pregunta 36. Falta o número No problema de número perdido démoslle unha matriz de tamaño N que contén un número de 0 a N. Todos os valores da matriz son únicos. Necesitamos atopar o número que falta que non está presente na matriz e ese número está entre 0 e N. Aquí ...

Le máis

Pregunta 37. Ordenación por inserción Ordenar unha matriz non clasificada dada usando o algoritmo de clasificación por inserción. Entrada: {9,5,1,6,11,8,4} Saída: {1,4,5,6,8,9,11} Teoría Inserción Ordenar os números do mesmo xeito que os humanos clasificamos un conxunto de obxectos numerados (ex tarxetas) Tómase un número dunha matriz non clasificada (subarraíña dereita) a unha posición no ordenado ...

Le máis

Pregunta 38. Vano máis longo coa mesma suma en dúas matrices binarias II Enunciado do problema No problema "O maior espazo coa mesma suma en dúas matrices binarias II", demos dúas matrices binarias "a" e "b" co mesmo tamaño. Escribe un programa para imprimir o espazo máis longo coa mesma suma en dúas matrices. Isto pódese explicar claramente no ...

Le máis

Pregunta 39. Combinar intervalos superpostos II Enunciado do problema No problema "Combinar intervalos superpostos II" demos un conxunto de intervalos. Escribe un programa que combinará os intervalos que se superpoñen nun e imprima todos os intervalos que non se superpoñen. Formato de entrada A primeira liña que contén un número enteiro n. Segunda liña que contén n pares onde cada par está ...

Le máis

Pregunta 40. Suma máxima de subarray usando Divide e Conquer Enunciado do problema No problema "Suma máxima de subarray usando Dividir e conquistar" demos unha matriz de enteiros positivos e negativos. Escribe un programa que atopará a maior suma do subarray contiguo. Formato de entrada A primeira liña que contén un enteiro N. Segunda liña que contén unha matriz de ...

Le máis

Pregunta 41. Subsecuencia crecente da lonxitude tres co produto máximo Enunciado do problema No problema "Subsecuencia crecente da lonxitude tres co produto máximo", demos unha matriz de números enteiros positivos. Atopar a subsecuencia de lonxitude 3 co produto máximo. A subsecuencia debería aumentar. Formato de entrada A primeira e única liña que contén un enteiro N que denota o tamaño ...

Le máis

Pregunta 42. Reorganiza os números positivos e negativos alternativamente en matriz Enunciado do problema No problema "Reorganizar os números positivos e negativos alternativamente en matriz" démoslle a unha matriz un []. Esta matriz contén enteiros positivos e negativos. Reorganiza a matriz de xeito que se poñan alternativamente positivos e negativos. Aquí, o número de elementos positivos e negativos non ten por que ...

Le máis

Pregunta 43. Atopar o elemento perdido a partir dunha matriz duplicada Enunciado do problema Dadas dúas matrices A e B, unha matriz é un duplicado da outra agás un elemento. Falta un elemento de A ou B. necesitamos atopar o elemento perdido dunha matriz duplicada. Exemplo 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Le máis

Pregunta 44. Reorganizar a matriz dada en forma mínima máxima Declaración do problema No problema "Reorganizar a matriz dada en forma mínima máxima", demos unha matriz ordenada que contén N elementos. Reorganiza a matriz ordenada dada de enteiros positivos, de xeito que os elementos alternativos sexan ith max e ith min. Vexa a continuación para unha mellor comprensión da reordenación dos elementos Array [0] ...

Le máis

Pregunta 45. Combina dúas matrices ordenadas Declaración do problema No problema de combinar dúas matrices ordenadas, demos dúas matrices ordenadas por entrada, necesitamos combinar estas dúas matrices de xeito que os números iniciais despois da ordenación completa estean na primeira matriz e permanezan na segunda matriz. Entrada de exemplo A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Le máis

Pregunta 46. Reconto de trillizos cunha suma inferior ao valor dado Declaración do problema Dámoslle unha matriz que contén N número de elementos. Na matriz dada, conta o número de tripletes cunha suma inferior ao valor dado. Exemplo Entrada a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Saída 7 Os tripletes posibles son: ...

Le máis

Pregunta 47. Fusión de dúas matrices ordenadas Declaración do problema Ao combinar dous arrays ordenados, damos dúas matrices ordenadas, unha matriz con tamaño m + n e a outra matriz con tamaño n. Fundiremos a matriz de tamaño n en matriz de tamaño m + n e imprimiremos a matriz combinada de tamaño m + n. Entrada de exemplo 6 3 M [] = ...

Le máis

Pregunta 48. Buscar triplete en matriz cunha suma determinada Enunciado do problema Dada unha matriz de números enteiros, atopemos a combinación de tres elementos na matriz cuxa suma é igual a un valor dado X. Aquí imos imprimir a primeira combinación que obtemos. Se non existe esa combinación, imprima -1. Exemplo de entrada N = 5, X = 15 arr [] = ...

Le máis

Pregunta 49. Move todos os ceros ao final da matriz dada Declaración do problema Na matriz dada move todos os ceros que están presentes na matriz ata o final da matriz. Aquí sempre existe un xeito de inserir todo o número de ceros ao final da matriz. Exemplo de entrada 9 9 17 0 14 0 ...

Le máis

Pregunta 50. Atopar o número máis pequeno que falta nunha matriz ordenada Declaración do problema No problema "Atopar o número máis pequeno que falta nunha matriz ordenada" demos unha matriz enteira. Atopar o número máis pequeno que falta na matriz ordenada de tamaño N con elementos únicos no intervalo de 0 a M-1, onde M> N. Entrada de exemplo [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Le máis

Pregunta 51. Atopar o número que falta Enunciado do problema Ao atopar o número que falta dunha matriz de 1 a N números, demos unha matriz que contén números N-1. Falta un número nunha matriz de números do 1 ao N. Temos que atopar o número que falta. Formato de entrada Primeira liña que contén un enteiro ...

Le máis

Preguntas sobre Cisco String

Pregunta 52. Xire a cadea Solución LeetCode Enunciado do problema Solución LeetCode de rotación da cadea – Dadas dúas cadeas s e obxectivo, devolve verdadeiro se e só se s pode converterse en obxectivo despois dun número de desprazamentos en s. Un desprazamento en s consiste en mover o carácter máis á esquerda de s á posición máis dereita. Por exemplo, se s = "abcde", entón...

Le máis

Pregunta 53. Solución Leetcode de Decode String Declaración do problema A solución LeetCode Decode String: "Decode String" pídelle que converta a cadea codificada nunha cadea descodificada. A regra de codificación é k[cadea_codificada], onde a cadea_codificada dentro dos corchetes repítese exactamente k veces onde k é un número enteiro positivo. Exemplo: Entrada: s = "3[a]2[bc]" Saída: "aaabcbc"...

Le máis

Pregunta 54. Solución Leetcode de prefixo común máis longo Declaración do problema O prefixo común máis longo Solución LeetCode: "Prefixo común máis longo" indica que dada unha matriz de cadeas. Necesitamos atopar o prefixo común máis longo entre estas cadeas. Se non existe ningún prefixo, devolve unha cadea baleira. Exemplo: Entrada: strs = ["flower","flow","flight"] Saída: "fl" Explicación: "fl" é o máis longo...

Le máis

Pregunta 55. Parénteses válidas Solución Leetcode Declaración do problema A solución LeetCode de parénteses válidos: "Parénteses válidos" indica que se lle da unha cadea que contén só os caracteres '(', ')', '{', '}', '[' e ']'. Necesitamos determinar se a cadea de entrada é unha cadea válida ou non. Dise que unha cadea é unha cadea válida se hai que pechar os corchetes abertos...

Le máis

Pregunta 56. Subcadea máis longa sen caracteres repetidos Solución LeetCode Subcadea máis longa sen caracteres repetidos Solución LeetCode - Dada unha cadea, temos que atopar a lonxitude da subcadea máis longa sen caracteres repetidos. Vexamos algúns exemplos: Exemplo pwwkew 3 Explicación: a resposta é “wke” con lonxitude 3 aav 2 Explicación: a resposta é “av” con lonxitude 2 Aproximación-1...

Le máis

Pregunta 57. Reorganiza unha cadea binaria como alternancias de x e y Enunciado do problema Supoñamos que se lle dá unha cadea binaria e dous números x e y. A cadea consta só de 0s e 1s. O problema "Reorganizar unha cadea binaria como alternativas de x e y" pide reorganizar a cadea de xeito que o 0 chegue x veces ⇒ 1 chegue ...

Le máis

Pregunta 58. Inverte palabras nunha cadea Enunciado do problema "Invertir palabras nunha cadea" indica que se lle dan unha cadea de tamaño n. Imprima a cadea en orde inversa de xeito que a última palabra se converta na primeira, a segunda última convértase na segunda, etc. Pola presente cadea referímonos a unha frase que contén palabras ...

Le máis

Pregunta 59. Decodificar xeitos No problema Decodificar xeitos, demos unha cadea non baleira que só contén díxitos. Determina o número total de xeitos de decodificalo usando o seguinte mapeado: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Exemplo S = "123" O número de xeitos de decodificar esta cadea é 3 Se ...

Le máis

Pregunta 60. Cadea de descodificación Supoñamos que se lle dá unha cadea codificada. Unha cadea está codificada nalgún tipo de patrón, a súa tarefa é descodificar a cadea. Digamos, <non de veces que se produce a cadea> [cadea] Exemplo Entrada 3 [b] 2 [bc] Saída bbbcaca Explicación Aquí "b" ocorre 3 veces e "ca" ocorre 2 veces. ...

Le máis

Pregunta 61. Comprobe se unha lista ligada de cadeas forma un Palíndromo Declaración do problema No problema "Comprobar se unha lista ligada de cadeas forma un Palíndromo" presentamos unha lista ligada que manexa datos de cadeas. Escribe un programa para comprobar se os datos forman un palíndromo ou non. Exemplo ba-> c-> d-> ca-> b 1 Explicación: no exemplo anterior podemos ver que o ...

Le máis

Preguntas sobre a árbore de Cisco

Pregunta 62. Clonar unha árbore binaria con punteiros aleatorios Declaración do problema Recibirás unha árbore binaria completa con algúns punteiros aleatorios. Os punteiros aleatorios refírense a nodos que cada nodo apunta a outros que non son o fillo esquerdo e dereito. Así, isto tamén cambia a estrutura estándar dun nodo nunha árbore binaria simple. Agora o nodo de ...

Le máis

Pregunta 63. Converter BST nun Min-Heap sen usar matriz Declaración do problema: "Converter BST nun Min-Heap sen usar matriz", o problema indica que se lle dá un BST (árbore de busca binaria) e cómpre convertelo nun min-heap. O heap min debe conter todos os elementos da árbore de busca binaria. O algoritmo debería executarse en complexidade de tempo lineal. ...

Le máis

Pregunta 64. K'th O elemento máis grande de BST cando non se permite a modificación de BST Declaración do problema "K'th O elemento máis grande de BST cando non se permite a modificación de BST" indica que se lle dá unha árbore de busca binaria e que precisa atopar o kth elemento máis grande. Isto significa que cando todos os elementos da árbore de busca binaria están dispostos en orde descendente. Entón ...

Le máis

Pregunta 65. Travesía de orde de nivel da árbore binaria A orde de nivel A transversal dunha árbore binaria dada é a mesma que a BFS da árbore binaria. ¿Sabemos xa o que é realmente BFS? se non, entón non precisa sentirse mal, só lea o artigo completo e visite os nosos artigos anteriores para unha mellor comprensión. BFS é un ...

Le máis

Preguntas de Cisco Graph

Pregunta 66. Algoritmo de Prim O algoritmo de Prim úsase para atopar a árbore de extensión mínima (MST) dun gráfico conectado ou non dirixido. Árbore de extensión dun gráfico é un subgrafo que tamén é unha árbore e inclúe todos os vértices. Árbore de extensión mínima é a árbore de extensión cunha suma mínima de borde. Exemplo gráfico mínimo ...

Le máis

Pregunta 67. Algoritmo Dijkstra Dijkstra é o algoritmo de camiño máis curto. O algoritmo Dijkstra úsase para atopar a distancia máis curta de todos os nodos desde o nodo de inicio indicado. Loxicamente crea a árbore de camiño máis curta a partir dun único nodo fonte, seguindo engadindo os nodos con avidez de xeito que en cada punto cada nodo do ...

Le máis

Preguntas sobre Cisco Stack

Pregunta 68. Solución Leetcode de Decode String Declaración do problema A solución LeetCode Decode String: "Decode String" pídelle que converta a cadea codificada nunha cadea descodificada. A regra de codificación é k[cadea_codificada], onde a cadea_codificada dentro dos corchetes repítese exactamente k veces onde k é un número enteiro positivo. Exemplo: Entrada: s = "3[a]2[bc]" Saída: "aaabcbc"...

Le máis

Pregunta 69. Solución Leetcode de temperaturas diarias Declaración do problema As temperaturas diarias Solución Leetcode: indica que, dada unha matriz de enteiros, as temperaturas representan as temperaturas diarias, devolve unha resposta matricial de xeito que a resposta[i] é o número de días que ten que esperar despois do iésimo día para obter unha temperatura máis cálida. Se non hai ningún día futuro para o que isto sexa posible, mantén answer[i] == 0 no seu lugar. ...

Le máis

Pregunta 70. Solución Leetcode para atrapar augas pluviais Declaración do problema A solución de LeetCode Trapping Rain Water: "Trapping Rain Water" indica que dada unha serie de alturas que representa un mapa de elevación onde o ancho de cada barra é 1. Necesitamos atopar a cantidade de auga atrapada despois da choiva. Exemplo: Entrada: altura = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Saída: 6 Explicación: Comprobar...

Le máis

Pregunta 71. Parénteses válidas Solución Leetcode Declaración do problema A solución LeetCode de parénteses válidos: "Parénteses válidos" indica que se lle da unha cadea que contén só os caracteres '(', ')', '{', '}', '[' e ']'. Necesitamos determinar se a cadea de entrada é unha cadea válida ou non. Dise que unha cadea é unha cadea válida se hai que pechar os corchetes abertos...

Le máis

Pregunta 72. Cadea de descodificación Supoñamos que se lle dá unha cadea codificada. Unha cadea está codificada nalgún tipo de patrón, a súa tarefa é descodificar a cadea. Digamos, <non de veces que se produce a cadea> [cadea] Exemplo Entrada 3 [b] 2 [bc] Saída bbbcaca Explicación Aquí "b" ocorre 3 veces e "ca" ocorre 2 veces. ...

Le máis

Preguntas de cola de Cisco

Pregunta 73. Travesía de orde de nivel da árbore binaria A orde de nivel A transversal dunha árbore binaria dada é a mesma que a BFS da árbore binaria. ¿Sabemos xa o que é realmente BFS? se non, entón non precisa sentirse mal, só lea o artigo completo e visite os nosos artigos anteriores para unha mellor comprensión. BFS é un ...

Le máis

Preguntas de Cisco Matrix

Pregunta 74. Solución Leetcode Unique Paths II Declaración do problema The Unique Paths II LeetCode Solution - "Unique Paths II" indica que dada a cuadrícula mxn onde un robot comeza desde a esquina superior esquerda da grade. Necesitamos atopar o número total de formas de chegar á esquina inferior dereita da grade. ...

Le máis

Pregunta 75. Solución Leetcode de Word Search Declaración do problema Dado un taboleiro mxn e unha palabra, busque se a palabra existe na grade. A palabra pódese construír a partir de letras de celas adxacentes secuencialmente, onde as celas "adxacentes" son veciñas horizontal ou verticalmente. Non se pode empregar a mesma cela de letras máis dunha vez. Exemplo ...

Le máis

Pregunta 76. Camiño co valor medio máximo Enunciado do problema O problema "Camiño con valor medio máximo" afirma que se lle dá unha matriz 2D ou unha matriz de números enteiros. Agora considere que se atopa na cela superior esquerda e precisa chegar á parte inferior dereita. Para chegar ao destino, cómpre desprazarse por calquera ...

Le máis

Pregunta 77. Elementos comúns en todas as filas dunha matriz dada Enunciado do problema "Elementos comúns en todas as filas dunha matriz dada", o problema afirma que se lle dá unha matriz de M * N. A afirmación do problema pide descubrir todos os elementos comúns nunha matriz dada en cada fila da matriz en tempo O (M * N). Exemplo arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Le máis

Cisco Outras preguntas

Pregunta 78. O factor k-ésimo da solución n Leetcode Enunciado do problema O factor k-ésimo de n Leetcode Solución: indica que se lle dan dous enteiros positivos n e k. Un factor dun número enteiro n defínese como un número enteiro i onde n % i == 0. Considere unha lista de todos os factores de n ordenados en orde ascendente, devolve o factor k-ésimo nesta lista ou devolve -1 se n ten menos de k factores. Exemplo 1: entrada:...

Le máis

Pregunta 79. Solución LRU Cache Leetcode Declaración do problema A solución LRU Cache LeetCode: "LRU Cache" pídelle que deseñe unha estrutura de datos que siga a caché LRUCache (Least Recently Used) Necesitamos implementar a clase LRUCache que teña as seguintes funcións: LRUCache(int capacity): Inicializa a caché LRU con capacidade de tamaño positivo. int get(chave int): Devolve o valor...

Le máis

Pregunta 80. Diferenza máxima entre elementos crecentes Solución LeetCode Enunciado do problema Diferenza máxima entre elementos crecentes Solución LeetCode – Dada unha matriz de enteiros indexados 0 nums de tamaño n, atopa a diferenza máxima entre nums[i] e nums[j] (é dicir, nums[j] - nums[i]), tal que 0 <= i < j < n e nums[i] < nums[j]. Devolve a diferenza máxima. Se non existen tales i e j, devolve -1. Exemplos e explicacións Exemplo 1: Entrada: nums = [7,1,5,4] Saída: 4 Explicación: prodúcese a diferenza máxima...

Le máis

Pregunta 81. 3Suma a solución LeetCode máis próxima Enunciado do problema 3 Solución LeetCode de suma máis próxima: dada unha matriz de números enteiros de lonxitude n e un obxectivo enteiro, atopa tres números enteiros en números de xeito que a suma estea máis próxima ao obxectivo. Devolve a suma dos tres enteiros. Pode asumir que cada entrada tería exactamente unha solución. Entrada: nums = [-1,2,1,-4], destino = 1 Saída:...

Le máis

Pregunta 82. Minimum Knight Moves Solución LeetCode Declaración do problema Movementos mínimos do cabaleiro Solución LeetCode: nun taboleiro de xadrez infinito con coordenadas de -infinito a +infinito, tes un cabaleiro no cadrado [0, 0]. Un cabaleiro ten 8 posibles movementos que pode facer, como se ilustra a continuación. Cada movemento son dous cadrados nunha dirección cardinal, despois un cadrado nunha dirección ortogonal. Devolve o número mínimo...

Le máis

Pregunta 83. Solución LeetCode de orde de nivel de zigzag de árbore binaria Declaración do problema Travesía de orde de nivel en zigzag da árbore binaria Solución LeetCode – Dada a raíz dunha árbore binaria, devolve a orde de percorrido en zigzag dos valores dos seus nodos. (é dicir, de esquerda a dereita, despois de dereita a esquerda para o seguinte nivel e alternar entre eles). Entrada: root = [3,9,20,null,null,15,7] Saída: [[3],[20,9],[15,7]] Explicación Nós...

Le máis

Pregunta 84. Atopa a solución de número duplicado LeetCode Enunciado do problema Atopa o número duplicado Solución LeetCode – Dada unha matriz de enteiros nums que conteñen n + 1 enteiros onde cada número enteiro está no rango [1, n] inclusive. Só hai un número repetido en números, devolve este número repetido. Debes resolver o problema sen modificar os números da matriz e só usa espazo extra constante. Entrada: nums = [1,3,4,2,2] Saída: 2 Explicación...

Le máis

Pregunta 85. Serpes e escaleiras Solución LeetCode Declaración do problema Serpes e escaleiras Solución LeetCode – Dáseche un taboleiro de matriz enteiro nxn onde as celas están etiquetadas de 1 a n2 nun estilo Boustrophedon comezando pola parte inferior esquerda do taboleiro (é dicir, taboleiro [n - 1][0]) e direccións alternas en cada fila. Comezas no cadrado 1 do taboleiro. En cada movemento,...

Le máis

Pregunta 86. Xire a imaxe Solución LeetCode Declaración do problema Rotar a imaxe Solución LeetCode: dáselle unha matriz nxn 2D que representa unha imaxe, xira a imaxe 90 graos (en sentido horario). Tes que xirar a imaxe no lugar, o que significa que tes que modificar a matriz 2D de entrada directamente. NON asigne outra matriz 2D e faga a rotación. Exemplo de caso de proba 1: entrada:...

Le máis

Pregunta 87. Solución LeetCode de combinación de matriz ordenada Problema Solución LeetCode Merge Sorted Array – Ofrécense dúas matrices de enteiros nums1 e nums2, ordenadas en orde non decrecente, e dous enteiros m e n, que representan o número de elementos en nums1 e nums2 respectivamente. Combina nums1 e nums2 nunha única matriz ordenada en orde non decrecente. A función non debe devolver a matriz ordenada final, senón que debe almacenarse dentro da matriz nums1. ...

Le máis

Pregunta 88. Eliminar o nodo nunha lista vinculada Solución Leetcode Declaración do problema: Eliminar un nodo nunha lista ligada Solución Leetcode: escriba unha función para eliminar un nodo nunha lista ligada individualmente. Non se lle dará acceso ao cabezal da lista, senón que se lle dará acceso ao nodo que se eliminará directamente. Está garantido que o nodo que se vai eliminar non é...

Le máis

Pregunta 89. Cadena a enteiro (atoi) Solución LeetCode Declaración do problema A solución de Leetcode String to Integer (atoi) -“String to Integer (atoi)” indica que Implementando a función myAtoi(string s), que converte unha cadea nun enteiro con signo de 32 bits (semellante á función atoi de C/C++). ). O algoritmo para myAtoi(cadea s) é o seguinte: Le e ignora calquera espazo en branco inicial. Comproba se o seguinte personaxe (se...

Le máis

Pregunta 90. Restaurar enderezos IP Solución Leetcode Declaración do problema A solución de Restaurar enderezos IP LeetCode: "Restaurar enderezos IP" indica que, dada a cadea que só contén díxitos, necesitamos devolver todos os enderezos IP válidos posibles en calquera orde que se poida formar mediante a inserción de puntos na cadea. Teña en conta que non podemos volver...

Le máis

Pregunta 91. Solución LeetCode de compresión de cadeas Declaración do problema Compresión de cadeas Solución LeetCode: dada unha matriz de caracteres, comprímea usando o seguinte algoritmo: Comeza cunha cadea s baleira. Para cada grupo de caracteres repetidos consecutivos en caracteres: se a lonxitude do grupo é 1, engade o carácter a s. En caso contrario, engade o carácter seguido da lonxitude do grupo. A cadea comprimida...

Le máis

Pregunta 92. Deseño contador de éxitos solución LeetCode Declaración do problema Deseño do contador de acertos Solución LeetCode – Deseña un contador de acertos que conte o número de accesos recibidos nos últimos 5 minutos (é dicir, os últimos 300 segundos). O seu sistema debería aceptar un parámetro de marca de tempo (granularidade en segundos) e pode asumir que as chamadas se están facendo ao sistema en orde cronolóxica (é dicir, a marca de tempo está aumentando monótonamente). ...

Le máis

Pregunta 93. Número estrobogmático Solución LeetCode Enunciado do problema Número estrobogramático Solución LeetCode – Dada unha cadea num que representa un número enteiro, devolve verdadeiro se num é un número estrobogramático. Un número estrobogramático é un número que ten o mesmo aspecto cando se xira 180 graos (mirado ao revés). Exemplo de caso de proba 1: Entrada: num = “69” Saída: verdadeiro Caso de proba 2: Entrada: num = “692” Saída: falso Explicación...

Le máis

Pregunta 94. Editar a solución de LeetCode de distancia Declaración do problema O problema Edit Distance LeetCode Solution indica que se lle dan dúas cadeas palabra1 e palabra2 e que precisa converter palabra1 en palabra2 en operacións mínimas. As operacións que se poden realizar na cadea son: - Inserir un carácter Eliminar un carácter Substituír un carácter Exemplos Caso de proba...

Le máis

Pregunta 95. Ordenar matriz por paridade Solución LeetCode Declaración do problema A solución de Ordenar matriz por paridade LeetCode: "Ordenar matriz por paridade" indica que se lle da unha matriz de números enteiros, move todos os enteiros pares ao principio da matriz seguido de todos os enteiros impares. Nota: Devolve calquera matriz que cumpra esta condición. Exemplo: Entrada: Saída:...

Le máis

Pregunta 96. Mellor momento para mercar e vender accións LeetCode Solution Declaración do problema O mellor momento para mercar e vender accións Solución LeetCode: "O mellor momento para mercar e vender accións" indica que se lle dá unha serie de prezos onde os prezos[i] é o prezo dunha determinada acción nun iésimo día. Queres maximizar o teu beneficio escollendo...

Le máis

Pregunta 97. Restar o produto e a suma de díxitos dunha solución Leetcode enteira Enunciado do problema Neste problema, necesitamos atopar a diferenza entre o produto de díxitos e a suma de díxitos dun enteiro positivo dado. Exemplo 1234 14 Explicación: produto = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 e suma = 4 + 3 + 2 + ...

Le máis

Pregunta 98. Solución Leetcode de lista ligada a Palindrome No problema "Palindrome Linked List", temos que comprobar se unha determinada lista enteira ligada enteira é un palindrome ou non. Exemplo de lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} verdadeiro Explicación n.o 1: a lista é palíndroma xa que todos os elementos desde o inicio e cara atrás son ...

Le máis

Pregunta 99. Converte matriz ordenada en solución de Leetcode de árbore de busca binaria Considere que se nos dá unha matriz ordenada de números enteiros. O obxectivo é construír unha árbore de busca binaria a partir desta matriz de xeito que a árbore estea equilibrada en altura. Teña en conta que unha árbore dise equilibrada se a diferenza de altura das subárbores esquerda e dereita de calquera nodo do ...

Le máis

Pregunta 100. Solución Leetcode de House Robber Declaración do problema Neste problema hai casas nunha rúa e un ladrón ten que roubar estas casas. Pero o problema é que non pode roubar máis dunha casa sucesivamente, é dicir, que están adxacentes entre si. Dada unha lista de enteiros non negativos que representan a cantidade de diñeiro ...

Le máis

Pregunta 101. Comprobe se hai dous intervalos que se superpoñen entre un determinado conxunto de intervalos Enunciado do problema O problema "Comprobar se hai dous intervalos se solapan entre un determinado conxunto de intervalos" afirma que se lle dan algúns conxuntos de intervalos. Cada intervalo consta de dous valores, un é o tempo de inicio e o outro é o tempo de finalización. A declaración do problema solicita comprobar se algún dos ...

Le máis

Pregunta 102. Asaltante de casas The House Robber Problem afirma que, nun barrio dunha cidade, hai unha soa fila de n casas. Un ladrón planea levar un atraco neste barrio. Sabe canto ouro se oculta en cada unha das casas. Non obstante, para evitar desencadear un ...

Le máis

Pregunta 103. Primeira versión incorrecta Todos escoitamos o dito "Bad Apple Ruins The Bunch". A primeira versión incorrecta é un problema que ilustra o mesmo. Hoxe temos un problema que é First Bad Version. Un dos internos fixo un enésimo commit negativo debido a que todos os commit de n + 1 foron ...

Le máis

Pregunta 104. Número de 1 bits Todos escoitamos falar do peso de Hamming dun número binario. O peso de Hamming é o número de bits / 1s establecidos nun número binario. Neste problema Número de 1 bits temos que atopar o peso do número dado. Exemplos Número = 3 Representación binaria = 011 ...

Le máis

Pregunta 105. Implementación da caché LRU A caché de uso menos recente (LRU) é un tipo de método que se usa para manter os datos de xeito que o tempo necesario para usar os datos sexa o mínimo posible. Algoritmo LRU usado cando a caché está chea. Eliminamos os datos menos empregados recentemente da memoria caché de ...

Le máis

Translate »
1