Antepasado común máis baixo dunha solución Leetcode de árbore binaria

Declaración do problema O antepasado común máis baixo dunha árbore binaria Solución LeetCode - "Ancestro común máis baixo dunha árbore binaria" indica que dada a raíz da árbore binaria e dous nós da árbore. Necesitamos atopar o antepasado común máis baixo destes dous nós. O Común Menor…

Le máis

Tempo libre para empregados Solución LeetCode

Declaración do problema Tempo libre do empregado Solución LeetCode - Ofrécense unha lista de horarios de empregados, que representa o tempo de traballo de cada empregado. Cada empregado ten unha lista de intervalos non superpostos, e estes intervalos están ordenados. Devolve a lista de intervalos finitos que representan o tempo libre común de duración positiva para todos os empregados, tamén en...

Le máis

Lonxitude máxima do subarray repetido

No problema "Lonxitude máxima do subarray repetido" demos dúas matrices Array 1 e Array 2, a súa tarefa é atopar a lonxitude máxima do subarray que aparece nas dúas matrices. Exemplo de entrada: [1,2,3,2,1] [3,2,1,4,7] Saída: 3 Explicación: porque a lonxitude máxima da sub-matriz é 3 e ...

Le máis

Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos

O problema "Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos" indica que se lle dá unha matriz enteira. A afirmación do problema solicita descubrir a lonxitude do sub-array contiguo máis longo dos cales os elementos poden organizarse nunha secuencia (continua, ascendente ou descendente). Os números do ...

Le máis

Xera todas as matrices ordenadas posibles a partir de elementos alternativos de dúas matrices ordenadas dadas

O problema "Xera todas as matrices ordenadas posibles a partir de elementos alternativos de dúas matrices ordenadas dadas" afirma que supón que ten dúas matrices ordenadas. A afirmación do problema solicita descubrir todas as matrices ordenadas posibles, de tal xeito que o número debería organizarse alternativamente a partir das dúas matrices diferentes. Exemplo ArrA [] ...

Le máis

Xustificación de texto Solución LeetCode

Imos discutir a Xustificación do texto Solución LeetCode hoxe Declaración do problema O problema "Xustificación do texto" indica que se lle dá unha lista s[ ] de tipo cadea de tamaño n e un tamaño enteiro. Xustifica o texto de forma que cada liña de texto conste de tamaño número de caracteres. Podes …

Le máis

Maximiza a suma de diferenzas consecutivas nunha matriz circular

Declaración do problema Supoñamos que ten unha matriz enteira. Esta matriz debería tratarse como unha matriz circular. O último valor dunha matriz conectarase á primeira matriz, un ⇒ a1. O problema "Maximizar a suma de diferenzas consecutivas nunha matriz circular" pide descubrir o máximo ...

Le máis

BFS para gráfico desconectado

Declaración do problema O problema "BFS para o gráfico desconectado" afirma que se lle dá un gráfico dirixido desconectado, imprima a travesía BFS do gráfico. Exemplo A travesía BFS da gráfica anterior dá: 0 1 2 5 3 4 6 Aproximación Breadth first Search (BFS) traversal for Disconnected Directed Graph ...

Le máis

Conta subarrays con igual número de 1 e 0

Enunciado do problema O problema "Contar subarrays con igual número de 1 e 0" afirma que se lle dá unha matriz que consta só de 0 e 1. A afirmación do problema solicita descubrir o reconto de sub-matrices que consisten en igual número de 0 e 1 de anuncio. Exemplo arr [] = {0, 0, 1, ...

Le máis

Translate »