Solución Leetcode para atrapar augas pluviais

Declaración do problema A solución de LeetCode Trapping Rain Water: "Trapping Rain Water" indica que dada unha serie de alturas que representa un mapa de elevación onde o ancho de cada barra é 1. Necesitamos atopar a cantidade de auga atrapada despois da choiva. Exemplo: Entrada: altura = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Saída: 6 Explicación: Comprobar...

Le máis

Matriz máxima de dúas matrices dadas mantendo a mesma orde

Supoñamos que temos dúas matrices enteiras do mesmo tamaño n. Ambas as matrices tamén poden conter números comúns. A instrución de problema pide formar a matriz resultante que conteña os valores máximos 'n' de ambas as matrices. Débese dar prioridade á primeira matriz (elementos da primeira ...

Le máis

Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos

O problema "Lonxitude do subarray máis grande con elementos contiguos" indica que se lle dá unha matriz enteira. A afirmación do problema solicita descubrir a lonxitude do sub-array contiguo máis longo dos cales os elementos poden organizarse nunha secuencia (continua, ascendente ou descendente). Os números do ...

Le máis

Contar o número de tripletes co produto igual ao número dado

O problema "Contar o número de tripletes con produto igual ao número dado" afirma que se nos dá unha matriz enteira e un número m. A afirmación do problema pide descubrir o número total de tripletes de cun produto igual a m. Exemplo arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Explicación Triplets ...

Le máis

Deseña unha pila que admita getMin () en tempo O (1) e espazo extra O (1)

Deseña unha pila que admita getMin () en tempo O (1) e espazo extra O (1). Así, a estrutura de datos da pila especial debe soportar todas as operacións da pila como - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () en tempo constante. Engade unha operación adicional getMin () para devolver o valor mínimo ...

Le máis

Translate »