Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode

Enunciado do problema Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode Di que – Dada unha matriz de enteiros nums e un enteiro k, devolve os k elementos máis frecuentes. Podes devolver a resposta en calquera orde. Exemplo 1: Entrada: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Saída: [1,2] Exemplo 2: Entrada: nums = [1], k = 1 Saída: [1] …

Le máis

Mellor solución de punto de encontro LeetCode

Declaración do problema: A mellor solución de Leetcode do punto de encontro di: Dada a cuadrícula binaria amxn onde cada 1 marca a casa dun amigo, devolve a distancia total mínima de viaxe. A distancia total do percorrido é a suma das distancias entre as casas dos amigos e o punto de encontro. A distancia calcúlase usando Manhattan Distance,...

Le máis

Número de subsecuencias que satisfacen a solución de LeetCode dada condición de suma

Enunciado do problema Número de subsecuencias que satisfacen a condición de suma dada Solución LeetCode: di que Dada unha matriz de números enteiros e un obxectivo enteiro. Devolve o número de subsecuencias non baleiras nums de tal xeito que a suma do elemento mínimo e máximo del é menor ou igual ao obxectivo. Xa que a resposta pode ser tamén...

Le máis

K Puntos máis próximos á solución Origin Leetcode

Enunciado do problema Os K puntos máis próximos á orixe Solución LeetCode – "K puntos máis próximos á orixe" indica que, dada unha matriz de puntos, as coordenadas x e y representan as coordenadas do plano XY. Necesitamos atopar k puntos máis próximos á orixe. Teña en conta que a distancia entre dous...

Le máis

Beneficio máximo na solución de programación de traballos Leetcode

Declaración do problema O beneficio máximo na programación de traballos Solución LeetCode: "O beneficio máximo na programación de traballos" indica que se lle dan n traballos nos que cada traballo comeza desde startTime[i] e remata en endTime[i] e obtén o beneficio do beneficio[i ]. Necesitamos devolver o máximo beneficio que poidamos ter tal...

Le máis

Solución Leetcode de maior número

Enunciado do problema O número máis grande Solución LeetCode - "Número máis grande" indica que, dada unha lista de números enteiros non negativos, necesitamos organizar os números de forma que formen o número máis grande e devolvémolo. Dado que o resultado pode ser moi grande, debes volver...

Le máis

Número perdido Solución Leetcode

Enunciado do problema O número perdido Solución LeetCode – "Número perdido" indica que dada unha matriz de tamaño n que contén n números distintos entre [0,n]. Debemos devolver o número que falta no intervalo. Exemplo: Entrada: nums = [3,0,1] Saída: 2 Explicación: Podemos observar facilmente que todos os...

Le máis

Ordenar matriz aumentando a frecuencia de solución Leetcode

Declaración do problema Dada unha matriz de números enteiros, ordene a matriz en orde crecente en función da frecuencia dos valores. Se varios valores teñen a mesma frecuencia, ordénaos en orde decrecente. Exemplos nums = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Explicación: '3' ten unha frecuencia de 1, '1' ten unha frecuencia de ...

Le máis

Comprobe se unha cadea pode romper outra solución Leetcode de cadea

Enunciado do problema Neste problema dannos dúas cadeas s1 e s2 co mesmo tamaño. Comprobe se algunha permutación da cadea s1 pode romper algunha permutación da cadea s2 ou viceversa. Noutras palabras, s2 pode romper s1 ou viceversa. Unha cadea x pode romper a cadea y (ambas ...

Le máis

Translate »