Solución Leetcode de matriz monótona

Declaración do problema: a solución Leetcode de matriz monótona: dada unha matriz é monótona se é monótona crecente ou monótona decrecente. Unha matriz nums é monótona crecente se para todo i <= j, nums[i] <= nums[j]. Unha matriz nums é monótona decrecente se para todo i <= j, nums[i] >= nums[j]. Dada unha matriz enteira nums, devolve verdadeiro se o dado...

Le máis

Tamaño máximo Suma Subarray é igual a k Solución Leetcode

Enunciado do problema: a suma de subbarras de tamaño máximo é igual a k Solución Leetcode – Dada unha matriz de enteiros nums e k, devolve a lonxitude máxima dunha subbarra que suma a k. Se non o hai, devolve 0. Exemplo: Entrada: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Saída: 4 Explicación: O...

Le máis

Solución H-Index Leetcode

Declaración do problema: A solución de Leetcode de índice H di que – Dada unha serie de "citas" enteiros onde citas[i] é o número de citas que recibiu un investigador para o seu traballo i-ésimo, devolve o índice H do investigador. Se hai varios valores do índice H, devolve o máximo entre eles. Definición do índice H: un científico ten un índice...

Le máis

Solución High Five LeetCode

Declaración do problema: a solución de High Five LeetCode: dada unha lista de puntuacións de diferentes estudantes chamado "elemento", onde o "elemento" ten dous campos item[0] representa a identificación do alumno, e item[1] representa a puntuación do alumno, por exemplo. item[i]=[IDi, SCOREi] Devolve a resposta como resultado dunha matriz de pares, onde result[j] =...

Le máis

Lonxitude máxima do lado dun cadrado cunha suma inferior ou igual ao limiar Solución LeetCode

Enunciado do problema "Lonxitude máxima do lado dun cadrado cunha suma menor ou igual ao limiar", di que se dan unha matriz amxn e un limiar enteiro, devolve a lonxitude máxima do lado dun cadrado cunha suma menor ou igual ao limiar ou devolve 0 se non existe ese cadrado. Exemplo 1: entrada:...

Le máis

Solución LeetCode de suma continua de Subarray

Enunciado do problema Suma continua de subbarras LeetCode Solución: dada unha matriz de enteiros nums e un enteiro k, devolve verdadeiro se nums ten unha subbarra continua do tamaño de polo menos dous cuxos elementos sumen un múltiplo de k, ou false en caso contrario. Un número enteiro x é múltiplo de k se existe un número enteiro n tal que x = n * k. 0 sempre é un...

Le máis

Atopar o gañador da solución LeetCode do xogo circular

Declaración do problema Busca o gañador do xogo circular Solución LeetCode: hai n amigos que están xogando. Os amigos están sentados nun círculo e están numerados do 1 ao n no sentido das agullas do reloxo. Máis formalmente, movendo no sentido das agullas do reloxo desde o i-ésimo amigo lévache ao...

Le máis

Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode

Enunciado do problema Top K Elementos frecuentes Solución LeetCode Di que – Dada unha matriz de enteiros nums e un enteiro k, devolve os k elementos máis frecuentes. Podes devolver a resposta en calquera orde. Exemplo 1: Entrada: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Saída: [1,2] Exemplo 2: Entrada: nums = [1], k = 1 Saída: [1] …

Le máis

Translate »