Anagramas de grupo Solución LeetCode

Enunciado do problema Agrupar anagramas Solución LeetCode Di que – Dada unha matriz de cadeas strs, agrupa os anagramas. Podes devolver a resposta en calquera orde. Un anagrama é unha palabra ou frase formada reorganizando as letras dunha palabra ou frase diferente, normalmente usando todas as letras orixinais exactamente unha vez. Exemplo 1:…

Le máis

Solución LeetCode máxima de fiestra deslizante

Declaración do problema Ventá deslizante Máxima solución de LeetCode Di que: Dáseche unha matriz de números enteiros, e hai unha xanela deslizante de tamaño k que se move dende a esquerda da matriz cara á dereita. Só podes ver os números k na xanela. Cada vez …

Le máis

Recipiente con solución LeetCode máis auga

Declaración do problema Container con máis auga Solución LeetCode di que – Dáseche unha altura de matriz enteira de lonxitude n. Hai n liñas verticais debuxadas de xeito que os dous extremos da i-ésima liña son (i, 0) e (i, altura[i]). Busca dúas liñas que xunto co eixe x formen un recipiente, de xeito que o recipiente...

Le máis

Pares de cancións con duracións totais divisibles por 60 Solución LeetCode

Declaración do problema Pares de cancións con duracións totais divisibles por 60 Solución LeetCode – Pares de cancións con duracións totais divisibles por 60 A solución LeetCode di que: – Ofrécese unha lista de cancións nas que a ith canción ten unha duración de tempo[i] segundos. Devolve o número de pares de cancións para as que...

Le máis

Solución Leetcode de anagrama válida

Enunciado do problema Anagrama válido Leetcode Solución – Dadas dúas cadeas s e t, devolve verdadeiro se t é un anagrama de s, e falso en caso contrario. Un anagrama é unha palabra ou frase formada reorganizando as letras dunha palabra ou frase diferente, normalmente usando todas as letras orixinais exactamente unha vez. Exemplo 1: Entrada: s = “anagrama”, t = “nagaram” Saída: …

Le máis

Solución LeetCode do valor II da árbore de busca binaria máis próxima

Declaración do problema: Valor II da árbore de busca binaria máis próxima Solución LeetCode: dada a raíz dunha árbore de busca binaria, un valor obxectivo e un número enteiro k, devolve os valores k no BST máis próximos ao destino. Podes devolver a resposta en calquera orde. Está garantido que só terá un conxunto único de k valores no BST que estean máis próximos...

Le máis

Seguinte solución de Leetcode para maior elemento I

Declaración do problema O seguinte elemento maior I Solución Leetcode - O seguinte elemento maior dalgún elemento x nunha matriz é o primeiro elemento maior que está á dereita de x na mesma matriz. Ofrécense dúas matrices de enteiros indexados 0 distintos nums1 e nums2, onde nums1 é un subconxunto de nums2. Para cada 0 <= i < nums1.length, acha o índice j tal que nums1[i] == nums2[j] e determine...

Le máis

Seguinte Solución LeetCode de Greater Element II

Declaración do problema O seguinte elemento maior II Solución LeetCode – Dada unha matriz de enteiros circulares nums (é dicir, o seguinte elemento de nums[nums.length – 1] é nums[0]), devolve o seguinte número maior para cada elemento en nums. O seguinte número maior dun número x é o primeiro número maior á súa orde de desprazamento seguinte na matriz, o que significa que podes buscar...

Le máis

Cadenas isomórficas Solución LeetCode

Enunciado do problema Cordas isomórficas LeetCode Solución – Dadas dúas cadeas s e t, determine se son isomórficas. Dúas cadeas s e t son isomórficas se os caracteres de s poden substituírse para obter t. Todas as ocorrencias dun personaxe deben substituírse por outro carácter conservando a orde dos caracteres. Non se poden asignar dous personaxes ao...

Le máis

Translate »