A maioría das pedras eliminadas coa mesma fila ou columna Solución LeetCode

Enunciado do problema A maioría das pedras eliminadas coa mesma fila ou columna A solución LeetCode di que nun plano 2D colocamos n pedras nalgúns puntos de coordenadas enteiras. Cada punto de coordenadas pode ter como máximo unha pedra. Pódese quitar unha pedra se comparte a mesma fila ou a mesma...

Le máis

Solución LeetCode de axuste de pantalla de frases

Declaración do problema: axuste da pantalla de frases LeetCode Solución: dada unha pantalla de filas x cols e unha frase representada como unha lista de cadeas, devolve o número de veces que se pode axustar a frase dada na pantalla. A orde das palabras na oración debe permanecer inalterada e unha palabra non se pode dividir en dúas liñas. A…

Le máis

Número mínimo de frechas para explotar globos Solución LeetCode

Declaración do problema: número mínimo de frechas para explotar globos Solución LeetCode: hai algúns globos esféricos pegados a unha parede plana que representa o plano XY. Os globos represéntanse como unha matriz de números enteiros 2D, onde os puntos [i] = [xstart, xend] indican un globo cuxo diámetro horizontal esténdese entre xstart e xend. Non coñeces as coordenadas y exactas de...

Le máis

Aplanar a árbore binaria á lista ligada Solución LeetCode

Declaración do problema: aplanar a árbore binaria a lista ligada Solución LeetCode: dada a raíz dunha árbore binaria, aplana a árbore nunha "lista ligada": a "lista ligada" debería usar a mesma clase TreeNode onde o punteiro fillo dereito apunta á seguinte nodo da lista e o punteiro fillo esquerdo sempre é nulo. A "lista vinculada" debe ser...

Le máis

Seguinte Solución LeetCode de Greater Element II

Declaración do problema O seguinte elemento maior II Solución LeetCode – Dada unha matriz de enteiros circulares nums (é dicir, o seguinte elemento de nums[nums.length – 1] é nums[0]), devolve o seguinte número maior para cada elemento en nums. O seguinte número maior dun número x é o primeiro número maior á súa orde de desprazamento seguinte na matriz, o que significa que podes buscar...

Le máis

Solución Leetcode de cadeas desprazadas de grupo

Problema Declaración Grupo de cadeas desprazadas Solución Leetcode - Podemos desprazar unha cadea cambiando cada unha das súas letras á súa letra sucesiva. Por exemplo, "abc" pódese cambiar a "bcd". Podemos seguir cambiando a cadea para formar unha secuencia. Por exemplo, podemos seguir cambiando "abc" para formar a secuencia: "abc" -> "bcd"...

Le máis

Solución Leetcode de coincidencia de Camelcase

Declaración do problema: Camelcase Matching Leetcode Solution di que: dada unha matriz de cadeas "consultas" e cadea "patrón", devolve o resultado da matriz booleana onde result[i] é verdadeiro onde "queries[i]" coincide con "pattern", false en caso contrario . Unha palabra de consulta "queries[i]" coincide con "pattern" se pode inserir algunhas letras minúsculas en inglés en "pattern", así que...

Le máis

Número de triángulo válido Solución LeetCode

Enunciado do problema Número de triángulo válido Solución LeetCode – Dada unha matriz de enteiros nums, devolve o número de trillizos escollidos da matriz que poden formar triángulos se os tomamos como lonxitudes dos lados dun triángulo. Entrada: nums = [2,2,3,4] Saída: 3 Explicación: As combinacións válidas son: 2,3,4 (usando os 2 primeiros)...

Le máis

Tamaño máximo Suma Subarray é igual a k Solución Leetcode

Enunciado do problema: a suma de subbarras de tamaño máximo é igual a k Solución Leetcode – Dada unha matriz de enteiros nums e k, devolve a lonxitude máxima dunha subbarra que suma a k. Se non o hai, devolve 0. Exemplo: Entrada: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Saída: 4 Explicación: O...

Le máis

Translate »