Comprobe se unha matriz dada contén elementos duplicados a k distancia entre si

O problema "Comprobar se unha matriz dada contén elementos duplicados a unha distancia de k entre si" afirma que temos que comprobar se hai duplicados nunha matriz non ordenada dentro do rango de k. Aquí o valor de k é menor que a matriz dada. Exemplos K = 3 arr [] = ...

Le máis

Produto máximo dunha subsecuencia crecente

Enunciado do problema O problema "Produto máximo dunha subsecuencia crecente" afirma que se lle dá unha matriz de números enteiros. Agora tes que descubrir o máximo produto que podes conseguir de xeito que multipliques os elementos dunha subseqüencia crecente. O que hai que ter en conta é que non somos ...

Le máis

Primeiro de Newman – Shanks – Williams

Enunciado do problema Un primeiro de Newman – Shanks – Williams (primo NSW) non é máis que un número primo que se pode representar nunha forma específica dada a seguinte fórmula: Entón necesitamos atopar o enésimo primo NSW. Exemplo n = 3 7 Explicación S0 = 1, S1 = 1, S2 = 2 * S1 + S0 ...

Le máis

Coeficiente binomial

Enunciado do problema Atopar o coeficiente binomial para un valor dado de nk. “En matemáticas, os coeficientes binomiais son os enteiros positivos que se producen como coeficientes no teorema do binomio. Comúnmente, un coeficiente binomial está indexado por un par de números enteiros n ≥ k ≥ 0 e escríbese como "- citado na Wikipedia. Exemplo n = 5, k ...

Le máis

Translate »