Atopar o número de pares nunha matriz tal que o seu XOR sexa 0

O problema "Atopar o número de pares nunha matriz tal que o seu XOR sexa 0", o que supón que demos unha matriz de números enteiros. A afirmación do problema pide descubrir o número de pares presentes nunha matriz, que ten o par Ai XOR Aj = 0. Nota: ...

Le máis

Secuencia Newman-Conway

Declaración do problema O problema "Newman-Conway Sequence" afirma que se lle dá un número enteiro de entrada "n". Despois cómpre imprimir o primeiro enésimo elemento da secuencia Newman-Conway. Exemplo n = 6 4 n = 10 6 Explicación Dado que os elementos de saída representan o sexto e o décimo elemento do Newman-Conway ...

Le máis

Busque se un subarray está en forma de montaña ou non

Enunciado do problema O problema "Buscar se un subarray está en forma de montaña ou non" indica que se lle dá unha matriz enteira e un rango. A afirmación do problema pide saber se a sub-matriz formada entre o rango dado ten forma de montaña ou ...

Le máis

Problema de emparellamento de amigos

Declaración do problema O "Problema de emparellamento de amigos" afirma que hai N amigos. E cada un pode permanecer solteiro ou emparellarse entre si. Pero unha vez feitos un par, eses dous amigos non poden participar no emparellamento. Entón, debes atopar o número total de formas ...

Le máis

Distancia da cela máis próxima que ten 1 nunha matriz binaria

Enunciado do problema O problema "Distancia da cela máis próxima que ten 1 nunha matriz binaria" afirma que se lle dá unha matriz binaria (que contén só 0s e 1s) con polo menos un 1. Atope a distancia da cela máis próxima que ten 1 na matriz binaria para todos os elementos do ...

Le máis

Contar subarrays con elementos distintos totais igual que a matriz orixinal

Declaración do problema "Contar subarrays con elementos distintos totais igual á matriz orixinal" indica que se lle dá unha matriz enteira. A afirmación do problema pide descubrir o número total de sub-matrices que conteñen todos os elementos distintos presentes nunha matriz orixinal. Exemplo arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Le máis

Conta pares de dúas matrices ordenadas cuxa suma é igual a un valor dado x

Enunciado do problema "Conta pares de dúas matrices ordenadas cuxa suma é igual a un valor dado x" O problema indica que se che dan dúas matrices ordenadas de números enteiros e un valor enteiro chamado suma. A declaración do problema solicita descubrir o número total de pares que suma ata ...

Le máis

Recolle o máximo de puntos nunha cuadrícula empregando dúas cruces

Enunciado do problema Dámosnos unha matriz de tamaño "nxm" e necesitamos recompilar o máximo de puntos nunha cuadrícula empregando dous cruces. Se estamos na cela i, j, temos tres opcións para ir á cela i + 1, j ou i + 1, j-1 ou i + 1, j + 1. É dicir ...

Le máis

Converter BST a Min Heap

Declaración do problema Dada unha árbore de busca binaria completa, escriba un algoritmo para convertelo nun Min Heap, que consiste en converter BST a Min Heap. O montón mínimo debería ser tal que os valores á esquerda dun nodo deben ser inferiores aos valores da dereita ...

Le máis

Translate »