A maioría das pedras eliminadas coa mesma fila ou columna Solución LeetCode

Enunciado do problema A maioría das pedras eliminadas coa mesma fila ou columna A solución LeetCode di que nun plano 2D colocamos n pedras nalgúns puntos de coordenadas enteiras. Cada punto de coordenadas pode ter como máximo unha pedra. Pódese quitar unha pedra se comparte a mesma fila ou a mesma...

Le máis

Atopa a solución LeetCode de Peak Element

Declaración do problema Localizar elemento de pico Solución LeetCode di que – Un elemento de pico é un elemento estrictamente maior que os seus veciños. Dada unha matriz de enteiros con índice 0 nums, busque un elemento pico e devolve o seu índice. Se a matriz contén varios picos, devolve o índice a calquera dos picos. Podes imaxinar…

Le máis

Solución LeetCode máxima de fiestra deslizante

Declaración do problema Ventá deslizante Máxima solución de LeetCode Di que: Dáseche unha matriz de números enteiros, e hai unha xanela deslizante de tamaño k que se move dende a esquerda da matriz cara á dereita. Só podes ver os números k na xanela. Cada vez …

Le máis

Recipiente con solución LeetCode máis auga

Declaración do problema Container con máis auga Solución LeetCode di que – Dáseche unha altura de matriz enteira de lonxitude n. Hai n liñas verticais debuxadas de xeito que os dous extremos da i-ésima liña son (i, 0) e (i, altura[i]). Busca dúas liñas que xunto co eixe x formen un recipiente, de xeito que o recipiente...

Le máis

Solución Leetcode de anagrama válida

Enunciado do problema Anagrama válido Leetcode Solución – Dadas dúas cadeas s e t, devolve verdadeiro se t é un anagrama de s, e falso en caso contrario. Un anagrama é unha palabra ou frase formada reorganizando as letras dunha palabra ou frase diferente, normalmente usando todas as letras orixinais exactamente unha vez. Exemplo 1: Entrada: s = “anagrama”, t = “nagaram” Saída: …

Le máis

Solución LeetCode de axuste de pantalla de frases

Declaración do problema: axuste da pantalla de frases LeetCode Solución: dada unha pantalla de filas x cols e unha frase representada como unha lista de cadeas, devolve o número de veces que se pode axustar a frase dada na pantalla. A orde das palabras na oración debe permanecer inalterada e unha palabra non se pode dividir en dúas liñas. A…

Le máis

Número mínimo de frechas para explotar globos Solución LeetCode

Declaración do problema: número mínimo de frechas para explotar globos Solución LeetCode: hai algúns globos esféricos pegados a unha parede plana que representa o plano XY. Os globos represéntanse como unha matriz de números enteiros 2D, onde os puntos [i] = [xstart, xend] indican un globo cuxo diámetro horizontal esténdese entre xstart e xend. Non coñeces as coordenadas y exactas de...

Le máis

Aplanar a árbore binaria á lista ligada Solución LeetCode

Declaración do problema: aplanar a árbore binaria a lista ligada Solución LeetCode: dada a raíz dunha árbore binaria, aplana a árbore nunha "lista ligada": a "lista ligada" debería usar a mesma clase TreeNode onde o punteiro fillo dereito apunta á seguinte nodo da lista e o punteiro fillo esquerdo sempre é nulo. A "lista vinculada" debe ser...

Le máis

Seguinte solución de Leetcode para maior elemento I

Declaración do problema O seguinte elemento maior I Solución Leetcode - O seguinte elemento maior dalgún elemento x nunha matriz é o primeiro elemento maior que está á dereita de x na mesma matriz. Ofrécense dúas matrices de enteiros indexados 0 distintos nums1 e nums2, onde nums1 é un subconxunto de nums2. Para cada 0 <= i < nums1.length, acha o índice j tal que nums1[i] == nums2[j] e determine...

Le máis

Solución Leetcode de cadeas desprazadas de grupo

Problema Declaración Grupo de cadeas desprazadas Solución Leetcode - Podemos desprazar unha cadea cambiando cada unha das súas letras á súa letra sucesiva. Por exemplo, "abc" pódese cambiar a "bcd". Podemos seguir cambiando a cadea para formar unha secuencia. Por exemplo, podemos seguir cambiando "abc" para formar a secuencia: "abc" -> "bcd"...

Le máis

Translate »